Foto van de eerste workshop in 2012.

De eerste workshop in augustus 2012

Als je je ogen open doet zie je ze onmiddellijk: beelden. De ruimte om je heen presenteert zich aan je in driedimensionele beeldvormen. Of je ziet ze op een plat vlak, zoals onder andere bij foto’s, bij televisie- en computerschermbeelden. Doordat al die beeldwaarnemingen deel uitmaken van je dagelijks leven en werk, geven ze doorgaans geen aanleiding tot verdere verdieping.

Visuele kunstwerken zijn juist beelden die ons uitnodigen om uitgebreid bij ze stil te staan. Dan komen vragen op als: wat zegt het, wat wil de kunstenaar uitdrukken? Maar ook: wat zie ik erin, wat roept het bij me op? Een te vlot gegeven antwoord beperkt de kijkervaring. Je kunt dat antwoord daarom beter uitstellen en de aandacht vestigen op bepaalde elementen van het beeld. Bijvoorbeeld vormen, kleuren, licht-donker, compositie, verhaal, zeggingskracht, symboliek.

Ga je er op zo’n manier mee om, dan kun je er steeds meer in gaan zien en aan ervaren. In de ontmoeting van jouw belevingswereld en die van de kunstenaar, uitgedrukt in zijn werk, kunnen er antwoorden komen op de vragen die het werk bij je oproept.

De workshops – zie hier – zijn bedoeld als gelegenheden om je te scholen in dit ernstige spel van vragen en antwoorden.
Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je op de nieuwsbrief  ‘De Kunst van het kijken actueel.