De Kunst van het kijken  is er voor iedereen. De betaling mag daarom nooit een belemmering zijn voor deelname.

Meld je aan door een mail te sturen naar arno@dekunstvanhetkijken.eu o.v.v. naam en datum van de workshop/het evenement en stort het benodigde bedrag op rekeningnummer NL30 TRIO 0786 8600 06. Vermeld naam en datum van de workshop/het evenement. Per omgaande ontvang je een bevestiging.