Onderstaand vind je het programma en een paper  van de workshop in het Rijksmuseum Amsterdam op 12 mei 2013.

Programma en praktische gegevens
9.15 u. Entreebewijzen checken en garderobe, aansluitend verzamelen in het restaurant. Korte introductie door Arno.
ca. 9.45 u. Rembrandt: De nachtwacht
ca. 10.20 u. Rembrandt: De staalmeesters
ca. 11.00 u. pauze
ca. 11.30 u. Torrentius: Stilleven met breidel
ca. 12.00 u. Lawrence Alma Tadema: De dood van de eerstegeborene van de farao
ca. 12.30 u. korte evaluatie in het atrium.

Kosten
Toegang tot het museum: 15 euro, met Museumkaart gratis, ook gratis onder 18 jaar.

Parkeren
Je kunt op zondag gratis parkeren op de Albert Cuypstraat e.o.

Klapstoelen mogen niet meegenomen worden in de zalen. Wat wel? Info 0900-0745.

Geen Museumkaart of lid van de Vereniging Rembrandt?
Let op! Als je geen Museumkaart of een ander lidmaatschap met vrije toegang tot het museum, moet je in de rij wachten tot je aan de beurt bent om een toegangsbewijs te kopen. Geen nood. Je kunt on-line een toegangsbewijs kopen, dan hoef je niet in de rij maar mag je doorlopen, net als de houders van een kaart. Dat is dus duidelijk aan te bevelen. De anderen hoeven dan niet op je te wachten terwijl je in de rij staat.

20130512 Rijksmuseum 2

Workshop van De Kunst van het Kijken, 12 mei 2013

Paper

Nachtwacht
Je kunt kijken met een bepaalde vraag, bijvoorbeeld:
– Welke vragen komen bij me op naar aanleiding van wat ik  zie?
– Wat zijn deze mensen aan het doen?
– Hoe verhouden zij zich tot elkaar?
– Klopt alles met de werkelijkheid?
– Wat is het voor een ruimte waarin deze groep zich bevindt?

Je kunt een keuze maken uit een of meer vragen. Bij het gesprek vertel je of je vanuit een of meerdere vragen hebt gekeken en zo ja, wat je hebt gezien, wat je hebt ervaren. Je bijdrage aan het gesprek kun je beschouwen als een een mozaïekstukje van het totaalbeeld dat door het gesprek tot stand komt.

Als het te druk is om elkaar te verstaan, lopen we terug naar de gaanderij van het trappenhuis voor het gesprek.

Staalmeesters
Na een geconcentreerde observatie zullen we de volgende vragen bespreken:
– Wat zijn de staalmeesters aan het doen?
– Waar kijken ze naar?
– Wat zou het onderwerp van hun gesprek kunnen zijn?

Naar verwachting kunnen we voor het gesprek in de nis blijven, maar we kunnen bij te grote drukte alsnog besluiten om naar de gaanderij te gaan.

Stilleven met breidel
Hier zal het naar alle waarschijnlijkheid beduidend rustiger zijn. We kijken geconcentreerd en open naar dit werk en gaan er vervolgens over in gesprek. Ik vertel iets over de kunstenaar en over het stilleven.

De dood van de eerstgeborene van de Farao
We beginnen weer met goed kijken. Daar gaan we mee door en vertellen aan elkaar wat we zien en proberen een verhaal te maken van alle waarnemingen.