Workshop plus / Pinksterviering

                  Eerste Pinksterdag 20 mei 2018, aanvang  14.00u.                

Op 20 mei aanstaande organiseert De Kunst van het kijken voor de derde achtereenvolgende keer een workshop plus/jaarfeestviering.  Pinksteren is het jaarfeest dat een nieuw licht kan doen vallen op het wederzijdse begrijpen, zien verstaan van elkaar, zelfs als de ander een andere taal spreekt.

Bij dit ‘hogere begrijpen’  kan kunst ons voorgaan. Schilderkunst  en muziek bijvoorbeeld spreken een eigen taal die toegankelijk is voor iedereen die dat wil, onafhankelijk van nationaliteit, afkomst of wereldbeschouwelijke achtergrond.  Beide kunsten zijn ruim vertegenwoordigd bij deze workshop plus.

Net als bij de twee eerdere workshops plus / jaarfeestvieringen zullen we  weer een aantal kunstenaars met hun creaties ontmoeten, die zij voor een deel speciaal voor deze viering hebben gecomponeerd.

Aan het programma werken onder anderen mee:  Mario Matthijsen (voordracht), Ina van Dijk (schilderijen en verhaal), Het duo Paula Hollander en Pauline Kramer (liederen), het duo Johan Noordam en Ellen

Tijdens deze middag is er een expositie van een aantal werken van Ina van Dijk. Na afloop is er een Ronde Tafelmaaltijd. Het aantal deelnemers aan de maaltijd is beperkt, zie voor de voorwaarden onderaan deze pagina .

Locatie: De Binnenhof, Hof der Toekomst, Amersfoort; Inloop met koffie/thee: 13.30u.; Eind: circa 17.00u.;Toegangsprijs: naar eigen inzicht. Ronde Tafelmaaltijd €10,-.

AANMELDEN

PROGRAMMA

13.30u. Inloop met koffie of thee

14.00u. Welkomstwoord (Arno)

14.10u. Pinksteren, op weg naar een nieuwe gemeenschap (voordracht door Mario)

15.00u. Ständchen, (lied van F. Schubert door Paula en Pauline)

15.10u. Een Pinksterschilderij (Ina vertelt n.a.v. een van de tentoongestelde werken)

15.30u. Me voglio fa ‘na casa , (lied van Donizetti door Paula en Pauline)

15.35u. Pauze

16.00u. De verschijning van de Graal in het jaar 454 (verhaal door Arno)

16.15u. L’heure exquise (lied van Reynaldo Hahn door Paula en Pauline)

16.20u. Poëziemuziek (zelf geschreven liederen door Ellen en Johan)

17.00u. Afsluiting van het programma

Het is mogelijk om alleen de voordracht bij te wonen.

(Het programma is onder voorbehoud.)

Vantevoren aanmelden is niet noodzakelijk maar wordt op prijs gesteld. Stuur een antwoordformulier o.v.v. Aanmelding Het voortreffelijke uur:

Aansluitend (ca. 17.15u.): Ronde Tafelmaaltijd, verzorgd door Arno, Marije en Rosalie. Na afloop van het programma wordt er soep met broodjes en salades opgediend. Het aantal plaatsen hiervoor is beperkt. Reserveren voor deelname gaat als volgt: stort €10,-  op rekeningnummer NL30 TRIO 0786 8600 06 van A. Kaat o.v.v. Ronde Tafelmaaltijd. Eet je vegetarisch? Voeg dan het woord VEGA toe als mededeling bij je betaling. Raadpleeg de site om te zien of de maaltijd nog niet is volgeboekt.

Afbeelding: Ina van Dijk, Pinksteren, 2017 (Dit schilderij maakt deel uit van de expositie en van het programma).

AANMELDEN